Aktualności - Nysa

Miejskie poidełko na Placu Kopernika

Nowość na wyremontowanym Placu Kopernika. W tym tygodniu stanęło tam tzw. miejskie poidełko...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ? nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców

Od 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła, jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu pn. Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza..

Informacja o ankiecie z realizacji Programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w dniach od 21.06.2021 r.
do 16.07.2021 r. pracownicy Funduszu na wniosek Ministra Środowiska przeprowadzać będą telefoniczną ankietę wśród Beneficjentów programu Czyste Powietrze, którzy uzyskali dofinansowanie do przedsięwzięć związanych
z termomodernizacją budynków...

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu ?Nowa Energia"

Już od 1 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu ?Nowa Energia?. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł. ...

Bioagra rozpoczęła kolejne duże nasadzenia wokół zakładu

Bioagra rozpoczBa kolejne nasadzenia wokóB ZakBadu Produkcji Etanolu ?Go[winowice?. Tylko tej wiosny firma zamierza posadzi ok. 850 krzewów ozdobnych i drzew alejowych. To skala, któr mo|na porówna do caBorocznych nasadzeD w blisko dwustu tysicznym mie[cie jakim jest Rzeszów....

Wymień stary piec - skorzystaj z dotacji gminnej

Rozpoczynamy kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku wielorodzinnym oraz wspólnoty mieszkaniowe...

Poziom pyłu PM10 w powietrzu może być dzisiaj przekroczony

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpieniu w dniu 24.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w części powiatu nyskiego...

Kolejne przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 15 II

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 15.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie nyskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 116 ?g/m3...

Poziom pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 10 II

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpieniu w dniu 10.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w części powiatu nyskiego...

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu - 02.02.2021

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego z dnia 2 lutego 2021 r.:...

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu - 18.01.2021

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego z dnia 19 stycznia 2021 r.:...

Wymień starego kopciucha! Skorzystaj z programu "Czyste powietrze"

Razem zadbajmy o czyste powietrze w naszej gminie. Stale przyjmowane s wnioski na wymian starych pieców. Wniosek mo|na zBo|y ka|dego dnia w trakcie caBego roku kalendarzowego a rzdowy program "Czyste Powietrze" bdzie realizowany a| do 2027 roku...

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu - 03.01.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 02.01.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, nyskim i strzeleckim....

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu 20 i 21 XII 2020

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 21 grudnia 2020 r.:...

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu 15 XII 2020r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 grudnia 2020 r.:.

Uczniowie pomagają jeżom przetrwać zimę

Kolejna akcja ekologiczna w naszej gminie. Pomagaliśmy już ptakom, owadom czy nietoperzom, a teraz przyszedł czas na kolejne sympatyczne stworzenia. Tym razem pomysłodawcami są nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. Podopieczni placówki wespół z rodzicami i dziadkami skonstruowali kilkadziesiąt  domków, które pomogą jeżom przetrwać zimę...

NEC i PWSZ zadbają o czyste powietrze

Nyska Energetyka Cieplna ? Nysa Spółka z o. o. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie będą współpracować. List Intencyjny podpisali Prezes NEC- Nysa, Artur Pawlak oraz Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski. Dokument dotyczy współpracy na wielu płaszczyznach działalności obu stron, które w perspektywie najbliższych miesięcy mają doprowadzić do podpisania szczegółowej umowy...

Nabór wniosków do programu ?Czyste Powietrze?

Rozpoczął się nabór wniosków w 2 Części programu ?Czyste Powietrze? przygotowanej dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania...

© 2017-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper