Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa w roku 2022

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: ?Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa w roku 2022?...

Gmina Nysa w dniu 09.08.2022 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: ?Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nysa w roku 2022?.

Beneficjentami końcowymi dotacji zostali właściciele nieruchomości, którzy złożyli wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa.

Unieszkodliwienie wyrobów zawierajcych azbest z terenu Gminy Nysa w roku 2022

W wyniku realizacji zadania usunięto wyroby zawierające azbest o łącznej masie 22,004 Mg.

Całkowity koszt zadania pn. ?Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa ? w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ? w 2021 roku? wyniósł 11 048,79 zł.

Udział środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 3 867,08 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielił dotacji w wysokości 3 867,08 zł.

Środki na realizację zadania w wysokości 3 105,43 zł stanowią środki beneficjentów końcowych.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper