Skąd się bierze smog?

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest "niska emisja", czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych...

Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin. Szacuje się, że w kraju użytkowanych jest ok. 3 milionów takich "kopciuchów". 

Smog zależy od pogody

Stan nyskiego powietrza w zasadzie jest znośny. Ale psuje sie wraz z nadejściem okresu grzewczego (październik-marzec). Przy wysokim ciśnieniu i dużej wilgotnosci powietrza dymy snują sie nisko nad ziemią. Nysa leży w kotlinie i jest słabo przewietrzana. Dlatego przy braku wiatru zanieczyszczenia długo utrzymują sie przy ziemi.

Czynniki atmosferyczne mające wpływ na pojawienie się smogu (z punktu widzenia fizyka):

  • ciśnienie atmosferyczne: Podczas wyżowej pogody dymy i pyły zamiast płynąć do góry, rozprzestrzeniają się poziomo oraz w dół i zostają przy powierzchni ziemi. Tam gdzie kończy się warstwa zanieczyszczeń, zaczyna się warstwa inwersyjna, czyli termiczna warstwa hamująca. - Warstwa inwersyjna tak jak ?czapa?, trzyma pyły przy ziemi - nie mogą się rozprzestrzeniać do góry, tylko mogą się rozprzestrzeniać w kierunku poziomym (tłumaczy Wojciech Raczyńsk, synoptyk tvnmeteo.pl ),
  • duże znaczenie ma też wilgotność powietrza - wilgoć zawarta w powietrzu schładza dymy (spaliny) i te szybciej opadają tworząc smog,
  • temperatura powietrza - mrozy, poprzez szybkie schładzanie dymu, sprzyjają powstaniu smogu,
  • opady atmosferyczne (deszcz, mgła, śnieg) schładzają dymy (gorące spaliny odparowują wodę tracąc ciepło) i te szybciej opadają tworząc smog,
  • wiatr pomaga "rozgonić" smog - transferować go na inne tereny (niech inni się martwią).

Musimy wiedzieć, że dymy wskutek wysokiej temperatury spalin wydobywających się z komina, jako lżejsze od powietrza, unoszą się do góry.Natomiast ochłodzone dymy, jako cięższe od powietrza, szybko opada i ściele się po ziemi. Tak samo jest zaraz po rozpaleniu ognia w piecu, dopóki komin się nie nagrzeje.

SMOG - jak sobie z nim radzić?

https://youtu.be/JAPepYP6emQ

Wyż sprzyja powstawaniu smogu

Mechanizm tworzenia sie smogu (foto: tvnmeteo.pl )

PAS

Sprawdź listopadowe wyniki pomiarów jakości powietrza w Nysie >>

Stacja pomiarowa w Nysie stwierdziła przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna).

https://youtu.be/81Gh8XjVfZ0


Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza. W Polsce niestety nie istnieją ŻADNE normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym.


Najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza

GOSPODARSTWA DOMOWE

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe. Odpowiadają one za prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego, większość (ok. 85%) emisji WWA i praktycznie 100% bardzo toksycznego ?koktajlu? związanego z nielegalnym spalaniem tworzyw sztucznych.

Jest to tzw. niska emisja powierzchniowa (nazwa pochodzi od niskich kominów, nie od niskiego poziomu zanieczyszczeń!), czyli produkty spalania węgla, drewna a nierzadko śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach najróżniejszych typów przyczyniające się w głównej mierze do tak złego stanu polskiego powietrza.

Według szacunkowych danych co roku w Polsce sprzedawanych jest ok. 200 tys. kotłów na węgiel, a większość z nich (ok. 70%) to kotły o bardzo złych parametrach emisyjnych. Ich potoczna nazwa stosowana w branży kotlarskiej ? ?kopciuchy? ? mówi sama za siebie. Są to urządzenia, które nie powinny być dopuszczone do obrotu rynkowego.

Są jednak używane, ponieważ w Polsce nie obowiązują żadne standardy emisyjne dla tego typu urządzeń. Fakt, iż w polskich domach każdego roku instalowanych jest 140 tys. takich kotłów, blokuje możliwość poprawy jakości powietrza na długi czas. Kotły te pozostają w użyciu przez następnych 10, 15 a nawet 20 lat.

Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo nowych kotłów, do 3 lat, wynosi 25%. Dalsze 29% kotłów to już urządzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozostałe 45% kotłów ma 10 lat i więcej. Średni wiek kotłów retortowych (8 lat) jest nieco wyższy niż zasypowych (12 lat).

Źródło: Efektywność Energetyczna w Polsce, przegląd 2013, IEŚ


BRAK NORM WĘGLA, BRAK NORM EMISYJNYCH

Niestety, w naszym kraju nie obowiązują obecnie normy jakości węgla, ani normy emisyjne urządzeń grzewczych. Warto dodać, że takie normy są standardem w większości państw Unii Europejskiej. W rezultacie w polskich domach można palić najgorszej jakości paliwem w prymitywnych urządzeniach, co skutkuje ogromną emisją wymienionych wyżej zanieczyszczeń.

Udział najgorszych gatunków węgla w rynku detalicznym szacuje się na ok. 10% (masowo), ale to właśnie te niecałe 10% generuje bardzo znaczną część niskiej emisji.


PALENIE ŚMIECI

Proceder spalania śmieci, choć szkodliwy i nielegalny, jest niestety w Polsce powszechny, od najmniejszych miejscowości po ścisłe centrum Warszawy. Świadomość jego szkodliwości jest niewielka, kary śmiesznie niskie (drobne mandaty), i w praktyce nie do wyegzekwowania. Wciąż nie ma też wystarczającej presji społecznej na osoby spalające odpady.


PALENIE DREWNEM

Warto też odnieść się do często spotykanej opinii, że drewno jest czystym, ?ekologicznym? paliwem. Jest to nieprawda. Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń (PM2,5, WWA), drewno bywa porównywalne ze średniej jakości węglem ? wiele jednak zależy od pieca czy kominka, sposobu spalania, konkretnego paliwa. Faktem jest jednak, że np. w Warszawie dogrzewający się kominkami mieszkańcy zamożnych dzielnic oddychają często dużo gorszym powietrzem niż mieszkańcy ?blokowisk? ogrzewanych przez miejską sieć ciepłowniczą.

Przekroczenia dopuszczalnych wartości występują najczęściej w okresie zimowym. Ma to związek ze zwiększoną emisją pyłu powstającego przy spalaniu paliw stałych w celach grzewczych, w szczególności pochodzącą z indywidualnego ogrzewania budynków. Według ocen wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska ten rodzaj emisji (91% wskazań) jest główną przyczyną występowania stężeń przekraczających dobowy poziom dopuszczalny. Podobnie jest w przypadku zanieczyszczena benzo[a]pirenem ? jako główne źródło wskazano indywidualne ogrzewanie budynków (96% wskazań).


TRANSPORT

Poważnym źródłem zanieczyszczeń jest transport, czyli pojazdy spalinowe. W polskich miastach na 1000 mieszkańców przypada obecnie więcej aut niż w wielu miastach Europy Zachodniej, dodatkowo są to często pojazdy stare i emitujące bardzo duże ilości zanieczyszczeń.

Najbardziej uciążliwe są pojazdy z silnikami diesla, odpowiadają one za znaczną część całkowitej emisji pyłu zawieszonego, a także za pewną część emisji WWA. Ogólnie, motoryzacja jest też głównym źródłem tlenków azotu oraz całej gamy tzw. lotnych substancji organicznych (volatile organic compounds ? VOC). Oprócz tego, co wylatuje z rur wydechowych, mamy też do czynienia z pyłem pochodzącym ze startych opon i klocków hamulcowych.

Problemem jest również ruch tranzytowy ? samochody ciężarowe przeciskające się przez polskie miasta i miasteczka, ale również stare autobusy i busy, których tak wiele jeździ po naszych drogach, oraz maszyny budowlane. Podobnie jak w przypadku niskiej emisji, obecnie nie ma w polskim prawie praktycznie żadnych przepisów, które umożliwiałby skuteczną walkę z zanieczyszczeniami powodowanymi przez motoryzację.


PRZEMYSŁ

Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest również przemysł, w tym głównie energetyka węglowa. Niewątpliwie zakłady, takie jak huty, koksownie czy elektrownie cieplne, znacząco wpływają na emisję zanieczyszczeń, a szczególnie metali ciężkich, tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu zawieszonego. Mimo że znacznie łatwiej jest (przynajmniej w teorii) oczyszczać spaliny i kontrolować emisje nielicznych dużych zakładów przemysłowych, niż ogromnej liczby pieców domowych bądź pojazdów mechanicznych, zanieczyszczenia powodowane przez przemysł dalej pozostają w Polsce bardzo poważnym problemem.

Warto podkreślić, że to od konkretnego miejsca, pory roku, a nawet pory dnia zależy co stanowi najbardziej uciążliwe źródło zanieczyszczeń. Ogromne znaczenie ma m.in. to, czy i czym palą w piecach sąsiedzi naszych pacjentów, jak blisko od ruchliwej drogi mieszkają oraz od lokalizacji zakładów przemysłowych w okolicy ich miejsca zamieszkania.

Informacja wg: http://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/smog/szczegoly

© 2017-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper