Rusza projekt monitorowania zanieczyszczeń powietrza

Rozpoczynają się prace nad regionalnym systemem zarządzania jakością powietrza w woj. opolskim. Projektem będą objęte wszystkie gminy pow. nyskiego. W gminach zostaną zainstalowane detektory zanieczyszczeń, które na bieżąco będą udostępniały wyniki pomiarów...

Dzisiaj w pow. nyskim działa tylko jedna stacja pomiarowa (manualna, a nie automatyczna), która podaje wyniki pomiaru poziomu pyłu zawieszonego PM10 raz na miesiąc. Tak więc nie możemy liczyć na aktualne wyniki pomiarów. Stan powietrza możemy tylko ocenić organoleptycznie - za pomocą własnych zmysłów, tzn. "na nosa"...

Stacja pomiaru jakości powietrza w Nysie >>

W ramach projektu w każdej gminie naszego powiatu zostaną zainstalowane detektory zanieczyszczeń powietrza. Wyniki pomiarów na bieżąco będą przesyłane do serwera zainstalowanego w Urzedzie Marszałkowskim. Serwer przetworzy te wyniki i przez Internet prześle opracowane wyniki do urzędów gminy. Dzieki temu burmistrzowie i wójtowie na bieżąco będą mieli informacje o jakości powietrza w gminie. Mam nadzieję, że te wyniki będą publikowane na stronie urzędu.

komin dymi

Jest to projekt pilotażowy, do którego został wybrany powiat nyski i kluczborski - docelowo mają być nim objete wszystkie gminy w województwie. Program pilotażowy rozpocznie sie 1 lutego i będzie trwać do końca czerwca. Docelowo regionalny systemem zarzadzania jakością powietrza w woj. opolskim ma ruszyć we wrześniu i ma trwać do końca 2018r.

Podobny obrazZałożenia projektu zostałe omówione 17 stycznia w otmuchowskim Zamku, podczas konwentu starosty, burmistrzów i wójtów powiatu nyskiego. Informacje na ten temat przekazał dr Wojciech Rogala z firmy Atmoterm.

Mam nadzieję, że detektory i system na stałe już będą monitorować poziom zanieczyszczeń powietrza.

Wiedza o poziom zanieczyszczeń powietrza pozwoli nam racjonalniej postępować w przypadku zagrożenia smogiem. Wpłynie też na poziom świadomości nysan o istniejącym zagrożeniu dla zdrowia. A stąd już tylko krok do świadomych działańnaszego społeczeństwa w celu zmniejszania zanieczyszczeń

Poziom zanieczyszczenia powietrza w Nysie w 2016r. >>
Opis skali jakości powietrza >>
Skąd się bierze smog >>

 

 

© 2017-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper