Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Komunikaty o smogu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu

czwartek, 15 grudzień 2022 11:53

Przekroczenie poziomu informowania dla PM10 15.12.2022

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 w powiecie nyskim wraz z miastem Nysa i Otmuchów 15 grudnia...

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 23.11.2022 r. ...

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego w pyle zawieszonym PM 10 dla miasta Krapkowice...

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dnia 25 kwietnia 2022 r...

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dnia 25 marca 2022 r...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu..

Prognozowane na dzień 15.11.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje m.in. centralną i zachodnią część powiatu nyskiego z miastami Nysa i Głuchołazy...

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpieniu w dniu 24.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w części powiatu nyskiego...

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 15.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie nyskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 116 ?g/m3...

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpieniu w dniu 10.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w części powiatu nyskiego...

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego z dnia 19 stycznia 2021 r.:...

poniedziałek, 04 styczeń 2021 09:03

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu - 03.01.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 02.01.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, nyskim i strzeleckim....

poniedziałek, 21 grudzień 2020 10:28

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu 20 i 21 XII 2020

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 21 grudnia 2020 r.:...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 grudnia 2020 r.:.

poniedziałek, 14 grudzień 2020 11:14

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu 13 XII 2020r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

poniedziałek, 21 styczeń 2019 15:58

Alarm I stopnia dla pyłu zawieszonego PM10

Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10....

KOMUNIKAT 1/PD/2018 z dnia 19.02.2018 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienieprzekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10dla wartości średniodobowej...

Etykiety

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w NYSIE stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w roku 2017....

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wydał komunikaty otrzegawcze obowiązujące na terenie stref województwa opolskiego....

wtorek, 28 luty 2017 20:05

Nysa konsekwentnie walczy ze smogiem

Wczoraj przy pomocy drona z wmontowanym czujnikiem mierzącym zanieczyszczenie powietrza przeprowadzono kontrole w kilkudziesięciu miejscach w naszym mieście. Ponadto w trzech nyskich szkołach zamontowano czujniki pomiaru jakości powietrza....

Strona 1 z 2
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech