Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównoważonych technologii dla uczniów szkół podstawowych w Nysie

Pakiet edukacyjny ?Baterie doładowują naszą codzienność? to pilotażowy autorski program nauczania, dotyczący zrównoważonych technologii, stworzony przez multidyscyplinarny zespół profesorów i ekspertów w tej dziedzinie...

Pakiet posłuży do prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów w szkole podstawowej nr 1 w Nysie. Inicjatorem projektu, głównym partnerem i fundatorem materiałów edukacyjnych jest firma Umicore. Partnerem merytorycznym programu jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

Uroczyste przekazanie pakietów edukacyjnych miało miejsce 24 listopada 2022, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, dyrekcja szkoły, przedstawiciele PANS w Nysie ? Anna Opałka oraz dr hab. Piotr Chwastyk, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie Adam Fujarczuk. Pakiet wpisuje się w cel Umicore, jakim jest podnoszenie świadomości na temat elektromobilności, zielonej energii i poszanowania środowiska. ? Chcielibyśmy rozbudzić u dzieci i młodzieży zainteresowanie fizyką, biologią, nowymi technologiami ? podkreśla Agata Czechowska, Manager General Site Services and Communication, Umicore Poland. Elektromobilność, recykling i możliwości, jakie niosą ze sobą materiały do produkcji baterii, to doskonałe przykłady wyjaśniające, jak możemy przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie

Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie

Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie

Pakiet edukacyjny składa się z podręcznika dla nauczyciela, zeszytu ćwiczeń dla uczniów oraz zestawu z praktycznymi eksperymentami. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na siedem rozdziałów ? chemia baterii, surowce, zastosowania baterii, elektromobilność, recykling oraz model zamkniętej pętli dla metali, według którego Umicore działa na całym świecie. W ramach ostatniej, siódmej części uczniowie odwiedzą zakład Umicore w Radzikowicach, aby zapoznać się z produkcją materiałów katodowych ? kluczowych składników baterii litowo-jonowych, które w głównej mierze decydują o ich wydajności. ? Staraliśmy się w prosty sposób przekazać zagadnienia, które już teraz są bardzo istotne i będą determinowały naszą przyszłość ? wyjaśnia Anna Opałka, kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych i Biura Współpracy Międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. ? Młodzi ludzie interesują się nowymi technologiami i rozwiązaniami, ale mało wiedzą np. o zrównoważonym rozwoju.

Do pierwszej, pilotażowej edycji programu wybrana została Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie. Zajęcia będą podzielone na 2 grupy, łącznie dla 30 uczniów. Umicore nie wyklucza, że pakiet edukacyjny ?Baterie doładowują naszą codzienność? może zostać rozszerzony na inne szkoły w regionie. ? Rozpoczęcie zajęć zaplanowaliśmy na 30 listopada ? mówi Bożena Węglarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. ? Uczestniczyć w nich będą zainteresowane dzieci z klas 7-8, w ramach zajęć dodatkowych. Opiekę dydaktyczną nad realizacją pakietu edukacyjnego w naszej placówce objęły nauczycielki biologii, fizyki oraz chemii.

Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie

Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie

Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównowa|onych technologii dla uczniów szkóB podstawowych w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper