Aktualności - Nysa

Powiat wesprze inicjatywy dotyczące utrzymania czystości na terenie lokalnych akwenów

10 lipca w Starostwie Powiatowym w Nysie odbyło się ważne spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), poświęcone kwestii utrzymania czystości w akwenach na terenie powiatu nyskiego. W spotkaniu uczestniczyli Daniel Palimąka starosta nyski oraz wicestarosta Jolanta Barska , którzy wyrazili pełne wsparcie dla inicjatyw mających na celu ochronę środowiska wodnego...

Featured

Barszcz Sosnowskiego znów kwitnie - Inwazyjny gatunek obcy (IGO)

Uważajmy na toksyczny Barszcz Sosnowskiego. Roślina ta występuje praktycznie w całym kraju, także na terenie naszej gminy. Obecnie jest w fazie kwitnienia. Kontakt z nią może powodować rozległe oparzenia skóry i trudne do wyleczenia rany. Gdy zobaczymy Barszcz Sosnowskiego, zgłaszajmy to Wydziałowi Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Nysie lub Straży Miejskiej...

Akcja sadzenia krzewów w Nysie

Jolanta Barska wicestarosta nyski, Maciej Krzysik członek Zarządu Powiatu oraz Jacek Tarnowski naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wspólnie z podopiecznymi Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Nysie zasadzili kilkadziesiąt krzewów na terenie placówki...

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet o podwyższonym standardzie może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów...

Międzynarodowy Dzień Ziemi w Nysie

22 kwietnia to międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji do działania przystąpili pracownicy McDonald’s, PKP PLK S.A oraz skazani z Zakładu Karnego w Nysie. Akcję wsparła Spółka EkoNysa, która odebrała i zagospodarowała ok. 60 worków z odpadami. Cieszymy się, że z roku na rok zmniejsza się ilość zebranych odpadów. Podczas zeszłorocznej akcji sprzątania tego samego terenu zebrano ponad 150 worków z odpadami...

Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu upiększali miasto

Po raz kolejny uczniowie klasy 2 TK Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Technicznych w Nysie  rozpoczęli upiększanie naszego miasta. W ramach zajęć praktycznych wykonywali wiosenne prace pielęgnacyjne na terenie zieleni na rondzie przy ul. Szopena i Gierczak w Nysie...

Komunikat o wielkim przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 11.01.2024

Na podstawie informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z d11 stycznia 2024 r.: Powiadomiamy o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Komunikat o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 9 i 10.01.2024

Na podstawie informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 9 stycznia 2024 r.: Powiadomiamy o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

„Ciepłe Mieszkanie” – nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu w Nysie

Przedłużamy nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia przez Gminę Nysa o dofinansowanie w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu...

Informacja o pojawieniu się wilków w okolicach Nysy

W związku z pojawieniem się wilków na terenie gminy Nysa, których obecność potwierdzono w obrębie kompleksu leśnego Domaszkowice-Kubice przekazujemy informacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o procedurach postępowania w przypadku zaistnienia nagłej, niebezpiecznej sytuacji z udziałem wilka...

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 7.12.2023

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 7 grudnia 2023 r. wynika, że wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 6.12.2023

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 6 grudnia 2023 r. wynika, że wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Gmina Nysa pozyskała ok. 20 mln zł na badawczy odwiert geotermalny

Nysa znalazła się w nielicznym gronie miast, które pozyskały pieniądze  na odwiert związany z geotermią. 24 listopada br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło listę gmin, które otrzymają dofinansowanie na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Warto wspomnieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z którego pochodzą fundusze) od kilku lat wspiera intensywnie rozwój geotermii w Polsce poprzez liczne programy, przekazując setki milionów złotych na ten cel...

Ważna informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami...

"Ekopracownia - zielone serce szkoły" w "Mechaniku"

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie wzbogaciło się o nową pracownię szkolną, w której uczniowie będą mogli rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą oraz tę dotyczącą odnawialnych źródeł energii. "Ekopracownia - zielone serce szkoły" została dziś oficjalnie otwarta...

Sprzątali teren wzdłuż linii kolejowych

W tym tygodniu po raz kolejny swoje siły połączyli pracownicy McDonald, PKP S.A oraz skazani z Zakładu Karnego w Nysie i wspólnie uprzątnięto teren wzdłuż linii kolejowych...

22 września Europejski Dzień bez samochodu

22 września obchodzimy Europejki Dzień bez Samochodu. W związku z tym, Miejski Zakład Komunikacji w Nysie zachęca do skorzystania w tym dniu z bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego, na liniach komunikacji gminnej...

Zgłaszanie miejsc nielegalnego składowania odpadów

 

Szanowni mieszkańcy, w związku z pożarami miejsc nielegalnego składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych na terenie naszego kraju, Burmistrz Nysy wspólnie z Wojewodą Opolskim zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpoznaniu miejsc nielegalnego składowania odpadów...

Dzięki RDF NEC-Nysa liczy na 6 milionów oszczędności

 W siedzibie NEC-Nysa odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do umowy na dotację i pożyczkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na  budowę kotłowni z kotłem parowym, opalanym paliwem alternatywnym. To kluczowa inwestycja dla miasta, która będzie mieć wymierny wpływ na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. W ten sposób Nysa stawia kolejny krok do zapewnienia gospodarki o obiegu zamkniętym. To też odpowiedź na olbrzymie koszty spekulacyjne...

Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Nysa w roku 2023

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa w roku 2023”...

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper