Stacja pomiaru jakości powietrza w Nysie

Stacja pomiaru jakości powietrza w Nysie podaje wyniki poziomu pyłu zawieszonego PM10 raz na miesiąc. Tak więc nie możemy liczyć na aktualne wyniki pomiarów. Stan powietrza możemy tylko ocenić organoleptycznie - za pomocą własnych zmysłów, tzn. "na nosa"...

Stacja pomiaru pyłu zawieszonego

Stacja pomiarowa zlokalizowana jest przy ul. Rodziewiczówny (ogród Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych)

Zgodnie z ?Programem Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020? wraz z ?Aneksem nr 1 do Programu Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020? pomiary na stacji zlokalizowanej przy ulicy Rodziewiczówny w Nysie są prowadzone metodą manualną dla pyłu zawieszonego PM10.

Stacja działa w systemie "prawie bezobsługowym". Raz na dobę zmieniany jest filtr pomiarowy - wykonuje to automatyczny zmieniacz filtrów z zasobnikiem 7 filtrów. Po tygodniu "zużyte" filtry przewożone są do Opola, gdzie są badane w laboratorium WIOŚ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034), wyniki pomiarów, dotyczące m.in. pyłu zawieszonego PM10, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (i udostępnia za pośrednictwem bazy danych JPOAT 2.0) w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

Przekazane do bazy danych wyniki pomiarów manualnych są dostępne w tym terminie na stronie internetowej: 

Jest to informacja uzyskana
z Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Opolu

Na wskazanych stronach mozna zobaczyć wyniki pomiarów z ostatniego miesiąca oraz dane archiwalne. 

Nyska stacja pomiaru jakości powietrza została uruchomiona 28 października 2013 r. Jej właścicielem jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Możemy cieszyć się, że jest i mamy dostęp do wyników pomiarów jakości powietrza - szkoda, że z miesięcznym opóźnieniem. Może doczekamy się stacji automatycznej, pokazującej AKTUALNE  wyniki pomiarów.

Zobacz zanieczyszczenie powietrza w Nysie w 2016r. >>

Stacja pomiarowa: Nysa, 48-303, Rodziewiczówny - ogród Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych (foto: www.opole.pios.gov.pl/)

Stacja pomiaru poziomu dwutlenków siarki i azotu

Stacje pomiarowe zlokalizowane typu pasywnego dokonują pomiarów stężenia dwutlenków siarki i azotu (SO2, NO2w cyklu miesięcznym (wartość średnia za miesiąc). Stacje należą do WIOŚ Opole:

  • ul. Grodkowska, OpNysa29pas,
  • ul. Tkacka OpNysa30pas. 

 

© 2017-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper