Czy Polacy mają żelazne płuca?

Polskie normy zanieczyszczeń powietrza są uważane za najbardziej liberalne w Unii Europejskiej. Jednocześnie, nasz kraj posiada najgorsze powietrze w całej Unii. Płacimy za to wysoką cenę. Czy Polacy mają bardziej odporne płuca niż Francuzi, Włosi czy Węgrzy?

skala zanieczyszczenia powietrzaObecne normy jakości powietrza zostały podwyższone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. podnoszącym poziom alarmowy dla PM 10 z 200 ?g/m3 na 300 ?g/m3. Mamy złą jakość powietrza, a Ministerstwo Środowiska odmawia obniżenia progów alarmowania polskiego społeczeństwa o zagrożeniu smogiem.

Tak więc w okresie zimowym (grzewczym) wdychamy "powietrze" oficjalnie uznawane za "zdrowe". A to co czujemy i widzimy jest sprzeczne z normami.

Widzimy obok wycinek skali zanieczyszczeń powietrza wg polskich norm.  Opis skali jakości powietrza >>

 Zanieczyszczenie powietrza w Nysie w 2016r. >>

https://youtu.be/81Gh8XjVfZ0

https://youtu.be/HDuXSSwDQkc

Poziom informowania dla pyłu PM 10 ? 200 ?g/m3

Po przekroczeniu tego poziomu osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz ? gdyż krótkoterminowy wpływ oddychania nadmiernie zapylonym powietrzem jest szczególnie odczuwalny właśnie w tych grupach. Odpowiednie wytyczne powinny zostać przesłane do przedszkoli, szkół czy szpitali. 

Poziom alarmowy dla pyłu PM 10 - 300 ?g/m3

Poziom alarmowy to poziom przy którym władze lokalne i regionalne powinny podjąć specjalne doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze, np. wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne kontrole palenisk, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast, nadzwyczajna kontrola zakładów przemysłowych, itp.

Polskie normy na tle innych

Jak widzimy z zaprezentowanej poniżej grafiki, powietrze, które u nas klasyfikowane jest za umiarkowane (w rozumieniu "w miarę dobre" - do 100 ?g/m3) w ościennych krajach jest powodem do ogłoszenia alarmu smogowego.

pm10 poziomy informowania i alarmowania

Przeczytaj TUTAJ o poziomach informowania i poziomach alarmowych dla pyłu PM 10 w państwach UE

 Normy Światowej Organizacji Zdrowia

W związku z silnym wpływem na zdrowie i życie ludzkie krótkoterminowej ekspozycji na zanieczyszczenia pyłowe, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnośnie dopuszczalnych stężeń dobowych wynosi 25 ?g/m3 dla PM 2.5 oraz 50 ?g/m3 dla PM 10.

Obowiązujący obecnie w Polsce dla stężeń dobowych pyłu PM10 poziom informowania wynosi 200 ?g/m3, zaś poziom alarmowy aż 300 ?g/m3, czyli odpowiednio czterokrotnie, i aż sześciokrotnie przekraczający wytyczne WHO.

Polski poziom informowania dla PM10 (200 ?g/m3) oznacza, że równocześnie występuje stężenie i PM 2.5 wynoszące 120?160 ?g/m3, czyli 6?8 krotnie przewyższający zalecenia WHO.

W przypadku poziomu alarmowego dla PM10 (300 ?g/m3) stężenia PM 2.5 mieszczą się w przedziale 180?240 ?g/m3, a więc 7-10 krotnie przekraczają zalecenia WHO. 

 Na podstawie http://www.polskialarmsmogowy.pl/

 

 

© 2017-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper