Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Skala jakości powietrza

Skala jakości powietrza

Napisał

Na potrzeby prezentacji informacji w internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne oraz dla Indeksu jakości powietrza.

Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031), które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne.  

Polska skala jakości powietrza (bardzo liberalna)

Skala Jakości Powietrza wykorzystywana jest do prezentacji danych na stronie głównej oraz na stronie Raport dobowy, gdzie prezentowane są informacje dotyczące poziomów stężeń zanieczyszczeń zanotowanych w określonej dobie.

Poziom jakości powietrza

Zalecenia dla ludności

Bardzo dobry
Jakośc powietrza jest dobra. 
Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.
Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.
Dobry
Jakość powietrza jest wciąż dobra.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.
Umiarkowany
Jakośc powietrza jest akceptowalna.
Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki dobre na na aktywności na zewnątrz.
Dostateczny
Jakośc powietrza jest średnia.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne.
Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. 
Zły
Jakość powietrza jest zła.
Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni je ograniczyć.Nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz.
Bardzo zły
Jakośc powietrza jest niebezpiecznie zła.
Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.
* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza

Poziom jakości powietrza

PM10 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

Benzo(a)piren [µg/m3]

Bardzo dobry 0-20  0-12 0-5 
Dobry 21-60 13-36 6-10
Umiarkowany 61-100 37-60 11-15
Dostateczny 101-140 61-84 16-20
Zły 141-200 85-120 21-50
Bardzo zły >200 >120 >50

1 µg - mikrogram (pochodna jednostka masyw układzie SI równa 0,000 001 g)

 Źródło: http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=skala-jakosci-powietrza 

Jednak musimy mieć świadomość, że to jest skala zanieczyszczeń powietrza wg polskich norm. Norm, które są uważane za najbardziej liberalne w Unii Europejskiej. Jednocześnie, nasz kraj posiada najgorsze powietrze w całej Unii Europejskiej. Płacimy za to wysoką cenę. Czy Polacy mają bardziej odporne płuca niż Francuzi czy Węgrzy?

Poziomy dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego dla substancji w powietrzu

skala poziomy(Żródło: WIOŚ w Opolu)

Skala jakości powietrza AQI

(Air Quality Index wg normy US-EPA 2016)

AQI Poziom zanieczyszczenia powietrza Implikacje zdrowotne Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń (dla PM2,5)
0 - 50 dobry Jakość powietrza jest uznawany za zadowalający, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie lub żadne ryzyko Żaden
51 -100 Umiarkowany Jakość powietrza jest dopuszczalne; Jednak dla niektórych zanieczyszczeń nie może być umiarkowany problemem zdrowotnym dla bardzo niewielkiej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Aktywne dzieci i dorosłych oraz osoby z chorobami układu oddechowego, takie jak astma, powinny ograniczyć długotrwałego wysiłku na świeżym powietrzu.
101-150   Niezdrowe dla wrażliwych grup Członkowie grup wrażliwych mogą wystąpić skutki dla zdrowia. Ogół społeczeństwa nie może być naruszone. Aktywne dzieci i dorosłych oraz osoby z chorobami układu oddechowego, takie jak astma, powinny ograniczyć długotrwałego wysiłku na świeżym powietrzu.
151-200   Niezdrowy Każdy może zacząć doświadczać skutków zdrowotnych; Członkowie grup wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki dla zdrowia Aktywne dzieci i dorosłych oraz osoby z chorobami układu oddechowego, takie jak astma, powinny unikać długotrwałego wysiłku na świeżym powietrzu; wszyscy, a zwłaszcza dzieci, powinny ograniczyć długotrwałego wysiłku na świeżym powietrzu
201-300   Bardzo niezdrowe Ostrzeżenia zdrowotne sytuacjach awaryjnych. Cała populacja jest bardziej prawdopodobne, aby mieć wpływ. Aktywne dzieci i dorosłych oraz osoby z chorobami układu oddechowego, takie jak astma, należy unikać wszelkiego wysiłku na świeżym powietrzu; wszyscy, a zwłaszcza dzieci, należy ograniczyć wysiłek na świeżym powietrzu.
300+ Niebezpieczny alert Zdrowie: każdy może doświadczyć poważnych skutków zdrowotnych Każdy powinien unikać wszelkiego wysiłku na świeżym powietrzu

Źródło:www.aqicn.org/scale

Polskie normy na tle europejskich

Zobaczmy jak polskie przepisy przedstawiają się na tle norm obowiązujących w kilku sąsiednich państwach.

Jak widzimy z zaprezentowanej grafiki, powietrze, które u nas klasyfikowane jest za umiarkowane (w rozumieniu "w miarę dobre" - do 100 µg/m3) w ościennych krajach jest powodem do ogłoszenia alarmu smogowego.

pm10 poziomy informowania i alarmowania

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech