Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie nyskim

Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nyskim...

https://drive.google.com/file/d/15M1eE2Cvr1U1Ov-VFdF5XeNRuXX_7YfT/view

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nyskim

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 77 408 50 94

Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej), 48-303 Nysa od poniedziałku do piątku według poniższego harmonogramu:

 • Poniedziałek 14.00 – 18.00
 • Wtorek 14.00 – 18.00
 • Środa 14.00 – 18.00
 • Czwartek 8.00 - 12.00
 • Piątek 12.00- 16.00

Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

 • Piątek w godzinach 9.00-13.00

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • ➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
 • ➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • ➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • ➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
 • ➢ nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • ➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)
 • ➢ nieodpłatną mediację.

Strona internetowa Fundacji TOGATUS PRO BONO https://fundacja.togatus.pl/powiat-nyski/

 

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper