Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Nyski Pakiet Antysmogowy (I 2017)

Nyski Pakiet Antysmogowy

Napisał

 W poniedziałek 30 stycznia na konferencji prasowej burmistrz Kordian Kolbiarz przedstawił Pakiet Antysmogowy dla miasta i gminy Nysa...

1. MONITORING

Zainstalowanie od 3 do 5 czujników monitorujących stan jakości powietrza na terenie Nysy. Za wytypowanie miejsc będzie odpowiedzialna Straż Miejska, która podda analizie miejsca interwencji Wyniki pracy czujników będą w czasie rzeczywistym dostępne online.

2 INFORMACJA I EDUKACJA

• szybkie i skuteczne informowanie o poziomie zanieczyszczeń. Docieranie z informacją do wszystkich mieszkańców Gminy Nysa, a w szczególności do grup wrażliwych (dzieci i osoby starsze),
• akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców Gminy Nysa mająca na celu podnoszenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego spalania paliw.

3. KONTROLA

• telefon alarmowy dla mieszkańców znaszających problem - 986.
• kupno dla Straży Miejskiej w Nysie drona, do którego zostanie zainstalowany czujnik mierzący zanieczyszczenie oraz podstawowe parametry chemiczne. Pozwoli to na monitoring kominów, z których unosi się kwestionowania zanieczyszczenie i uprawdopodobni wejście na posesję w celu dokonania kontroli.
• stała współpraca z laboratorium chemicznym badającym pobrany z pieca popiół oraz sadzę z przewodu kominowego. Materiał będzie oddawany zgodnie z procedurami zachowującymi wartość próbek jako dowodu w postępowaniu sądowym
• intensyfikacja kontroli palenisk (nieuchronność kary za spalanie odpadów).

4. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

• w celu propagowania użytkowania samochodów elektrycznych Gminy przygotuje pilotażowy stację ładowania samochodów. Ponadto w ramach podejmowanych działań przewidywane jest kupno autobusów elektrycznych i hybrydowych.
• wprowadzenie bezpłatnego parkowania na teren e strefy dla samochodów elektrycznych i hybrydowych.

5. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Przygotowanie i wysłanie do Sejmiku Wojewódzkiego wniosku o rozpoczęcie i przyspieszenie prac nad uchwalą antysmogową.

6. DOTACJE Z GMINY NYSA

Dotacje na zmianę sposobu ogrzewania na proekologiczne oraz na przyłączenie do sieci ciepłowniczej (NEC).

6A. Likwidacja pieca.

Obecnie dofinansowanie wynosi 500 złotych. Zgodnie z przedstawioną propozycją dofinansowanie będzie wynosiło 1.000 zł. Działanie nie będzie dotyczyło podłączenia do sieci NEC.

6B. Likwidacja lokalnej kotłowni.

Za zainstalowanie nowego ekologicznego pieca centralnego ogrzewania maksymalnie 50% kosztów jednak nie więcej niż 4.000 zł. Obecnie dofinansowanie wynosiło 60 zł za jeden kW nowej mocy.
Za ekologiczny piec uznaje się urządzenia pracujące na paliwo gazowe, olejowe, elektryczne lub stałe, jeśli spełnia wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5 2012 (posiadającym certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji).

6C. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przyłączenie połączone z likwidacją lokalnej kotłowni lub likwidacją pieców kaflowych. Obecne dofinansowanie wynosi 1.000 zł. Proponowana wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więc niż 5.000 zł.

6D. Kolektory słoneczne.

Dofinansowanie za 1 metr kwadratowy powierzchni czynnej kolektora obecnie wynosi 300 zł, jednakże nie więcej niż 1.200 złotych. Nowa propozycja wynosi 400 zł, jednakże nie więcej niż 2.000 zł.

Źródło: Facebook burmistrza Nysy >>

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech