Aktualności - Nysa

Komunikat o wielkim przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 11.01.2024

Na podstawie informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z d11 stycznia 2024 r.: Powiadomiamy o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Komunikat o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 9 i 10.01.2024

Na podstawie informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 9 stycznia 2024 r.: Powiadomiamy o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 7.12.2023

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 7 grudnia 2023 r. wynika, że wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 6.12.2023

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 6 grudnia 2023 r. wynika, że wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu

Przekroczenie poziomu informowania dla PM10 15.12.2022

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 w powiecie nyskim wraz z miastem Nysa i Otmuchów 15 grudnia...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 23.11.2022 r. ...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10...

Powiadomienie o przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM 10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego w pyle zawieszonym PM 10 dla miasta Krapkowice...

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dnia 25 kwietnia 2022 r...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu PM10 - 25.03.2022

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dnia 25 marca 2022 r...

Przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 27.12.2021

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu..

Poziom pyłu PM10 w powietrzu może być dzisiaj przekroczony

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpieniu w dniu 24.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w części powiatu nyskiego...

Kolejne przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 15 II

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 15.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie nyskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 116 ?g/m3...

Poziom pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 10 II

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpieniu w dniu 10.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w części powiatu nyskiego...

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu - 18.01.2021

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego z dnia 19 stycznia 2021 r.:...

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu - 03.01.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 02.01.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ?g/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, nyskim i strzeleckim....

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu 20 i 21 XII 2020

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 21 grudnia 2020 r.:...

© 2017-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper