Fragmenty dawnej fortyfikacji miejskiej na ul. Piastowskiej

Przy przebudowie ul. Piastowskiej w Nysie odkryto fragmenty dawnej fortyfikacji miejskiej. Dziś na placu budowy był przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków....

Mieszkańcy Nysy, przy wsparciu fnansowym biskupa Przecława z Pogorzeli, wznieśli około 1350 roku mury obronne przed fosą miejską. Okalały one Nowe Miasto wraz z zamkiem. W mury włączone zostały istniejące już cztery bramy miejskie: Wrocławska, Celna, Bracka i Ziębicka. Mury miejskie niemal całkowicie rozebrano w drugiej połowie XIX w. i pierwszych latach XX w.

Do dzisiaj zachowały się tylko dwie wieże przybramne (Wrocławska i Ziębicka), dwie baszty zamkowe i nieliczne relikty murów bronnych (ul. Parkowa, Chodowieckiego i al. Lompy). Mury miejskie były wzmocnione 28 basztami. 

Drogowcy pod nawierzchnią ul. Piastowskiej odsłonili fragmenty wspomnianego średniowiecznego muru obronnego powstałego około 1350 roku. Obejrzeć możemy też zarys jednej z baszt.

Szczegóły w materiale wideo.

https://youtu.be/FzDlXLBKse4

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper