Uczymy się bezpiecznie żyć

W okresie od 01.03.2018r. do 15.12.2018r. Świetlica Socjalna funkcjonująca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie realizuje projekt pn. ?Uczymy się bezpiecznie żyć?....

ops nysaProjekt finansowany jest z Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Nysa.

Uczestnictwem w projekcie zostanie objętych maksymalnie 30 uczestników Świetlicy Socjalnej z programem socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, które uczestniczą w zajęciach oraz pośrednio ich rodzice/opiekunowie, którzy korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Oprócz działań standardowych tj. odrabianie zadań domowych, nadrabianie zaległości szkolnych, rozwijanie zainteresowań  wychowanków zajęciami edukacyjnymi, czytelniczymi, sportowymi, plastycznymi, autoterapeutycznymi oraz współpraca z wolontariuszami. Od miesiąca marca do czerwca oraz od września do grudnia (z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia) prowadzone będą zajęcia ponadstandardowe takie jak: zajęcia z logopedą, wyjścia na Krytą Pływalnię, Kina oraz warsztaty profilaktyczno-wychowawcze z rodzicami/opiekunami, warsztaty z Biblioteką Pedagogiczną na temat profilaktyki uzależnień oraz bezpiecznego zachowania.Zakup materiałów niezbędnych na przeprowadzenie zajęć logopedycznych, sportowych i profilaktycznych oraz dożywanie uczestników projektów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper