Dyżury specjalistów w Środowiskowy Dom Samopomocy - 8 IV

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuje, że w poniedziałek 8 kwietnia 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00 odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS...

Celem dyżurów specjalistów jest:

  • - udzielanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka/podopiecznego, możliwości pomocowych,
  • - psychoedukacja rodziców/opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • -  wsparcie w zakresie diagnozowania potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, uzyskanie wskazówek niezbędnych do zwiększenia ich aktywności i zaradności,
  • - przybliżenie zainteresowanym tematyki zaburzeń psychicznych, prowadzonych terapii, poznanie specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • - uzyskanie przez rodziców podopiecznych ŚDS informacji na temat prowadzonej terapii, postępów w realizacji planów wspierająco-aktywizujących.
  • - dzielenie się doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych, opiekunów, bliskich osób z zaburzeniami psychicznymi, pracowników instytucji pomocowych, a także placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji pod nr telefonu: 77 433 74 66

Środowiskowy Dom Samopomocy
Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper