Praca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku robotnika w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z/s w Konradowej w pełnym wymiarze czasu pracy...

 um nysa logo1. Wymagania niezbędne

1) wykształcenie: minimum podstawowe,

2) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe:

 • a) empatia w stosunku do zwierząt,
 • b) umiejętność ich poskramiania,
 • c) samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • d) umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • e) punktualność, umiejętność zarządzania czasem,

2) umiejętności zawodowe:

 • a) zdolność do pracy ze zwierzętami (obsługa, poskramianie),
 • b) zdolność do pracy zespołowej,
 • c) znajomość ustawy o ochronie zwierząt, regulaminu schroniska, regulaminu wolontariatu, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie.

Mile widziane:

– wykształcenie z zakresu: weterynarii, hodowli zwierząt, rolnictwa lub pokrewnych,

–  doświadczenie zawodowe przy obsłudze zwierząt.

Zakres obowiązków:

 1. stosowanie zasad dobrych praktyk dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 2. obsługa gmin partycypujących w kosztach utrzymania Schroniska – realizacja zadań wynikających z przyjętych przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt,
 3. współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii jako organem prowadzącym nadzór nad schroniskiem,
 4. organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku,
 5. zapewnienie bezdomnym zwierzętom przebywającym w Schronisku warunków określonych w ustawie o ochronie zwierząt oraz w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących prowadzenia schronisk, w tym: sprawowanie opieki nad zwierzętami, czyszczenie boksów, przygotowywanie i zadawanie karmy oraz wody do picia,
 6. pomoc pracownikom służby weterynaryjnej w wykonywaniu zabiegów, utrzymywanie czystości na terenie Schroniska, obsługa pieca centralnego ogrzewania w budynku Schroniska, przyjmowanie interwencji w sprawach bezdomnych zwierząt i podejmowanie stosownych działań,
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, wynikających z organizacji pracy i potrzeb schroniska.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie listu motywacyjnego i życiorysu – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01 w terminie  do dnia 5 lutego 2024 r. do godz. 900 w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko robotnika w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
 • 2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • 3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;
 • 4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;
 • 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • 7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 • 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 • 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 • 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper