Porządek LVI sesji Rady Powiatu w Nysie 26.01.2024

LVI sesja Rady Powiatu w Nysie odbędzie się 26 stycznia 2024 r., o godz. 10.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie...

Transmisja z obrad

(Transmisja rozpocznie się w dniu 26.01.2024 r., godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD LVI sesji Rady Powiatu w Nysie

nysa powiat flaga urzedowa m1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z LV sesji.

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja nt. inwestycji i remontów na drogach powiatu nyskiego oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Utrzymania Dróg za 2023 r.,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja
 • d) przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2023 r. (komisja działająca przy Staroście Nyskim),

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski za 2023 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) dyskusja,
 • c) przyjęcie sprawozdania.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nyskiego na rzecz Gminy Otmuchów,
 • b) udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
 • c) przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nyskiego na lata 2024-2034”,
 • ​d) przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024 - 2026"
 • e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2024 r.
 • f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2038
 • g) udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
 • h) udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper