Wypożyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego i wspomagającego osoby z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”...

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Wypożyczalnia powstała z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, aby zapewnic większą dostępność do sprzętu i rozwiązań technologicznych.

Kto może złożyć wniosek?

Z wypożyczalni może skorzystać każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Co można wypożyczyć ?

Urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki czy skutery.

Szczegółowa lista sprzętu znajduje się na stronie

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się przy użyciu systemu System Obsługi Wsparcia (SOW) przez stronę:https://sow.pfron.org.pl/ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik CIDON.

Ważne

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbywa się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper