Współpraca na rzecz rozwoju regionu

Starosta Daniel Palimąka spotkał się z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jackiem Kanarskim i prezesem spółki Wodociągi Głuchołazy Dariuszem Wór-Grech. Tematem rozmów było współdziałanie w zakresie inwestycji spółki, prowadzonych w pasie dróg powiatowych, a także współpraca przy planowaniu kolejnych zadań. Spotkanie miało na celu omówienie kluczowych aspektów realizacji projektów infrastrukturalnych, które mają istotne znaczenie dla mieszkańców powiatu...

Podczas dyskusji poruszono kwestie związane z koordynacją działań między poszczególnymi jednostkami, aby zapewnić sprawną realizację inwestycji bez zbędnych opóźnień. Starosta zwrócił uwagę na potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Powiatem a spółką Wodociągi Głuchołazy, podkreślając znaczenie transparentności i regularnej komunikacji w celu uniknięcia nieporozumień i zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu usług.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem kolejnych kroków i harmonogramu działań, które będą realizowane w najbliższym czasie.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper