IV Sesja Rady Miejskiej w Nysie 3.07.2024

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie odbyła się 3 lipca 2024 roku, o godz. 9.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15...

Radni wnioskowali m.in. o bezpłatne wejście na plażę Jeziora Nyskiego od godziny 19.00.
Na sesji głos oddano też taksówkarzom, którzy wnioskują o więcej miejsc postojowych i powrót do Rynku lub na ulicę Wrocławską.

Ważna informacja!

Sesja Rady Miejskiej, na której odbędzie się debata w sprawie budowy przez prywatnego inwestora biogazowni w pobliżu RCGO w Domaszkowicach, planowana jest na wrzesień br.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie uczą się i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie uczą się i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie uczą się i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i tekst


Porządek obrad IV sesji RadMiejskiej w Nysie

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
2. Interpelacje radnych
3. Wnioski radnych
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Augustyna Kordeckiego
2) zmiany uchwały nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie
3) zmiany uchwały Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa
4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 852 Jędrzychów)
5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 1/26 Radoszyn)
6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 18/7 i nr 1260 k.m. 24 obręb Śródmieście)
7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa ( poł. w Skorochów , dz. nr 261)
8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 820/1 obręb Radoszyn, Fort II)
9) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 1/54 przy ul. Otmuchowskiej, obręb Radoszyn)
10) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny w Lipowej
11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok
12) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040
5. Sprawy różne, wolne wnioski
6. Zakończenie obrad

Rada Miejska w Nysie - transmisje z sesji Rady na żywo

 Biuro Rady 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper