Rusza opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Nysy!

Od stycznia, pełną parą, rusza opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Nysy. Przestrzeń naszego miasta ma zatem aż 3 powody do świętowania!...

W pakiecie dokumentów zamierzamy opracować regulacje dla reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń jak również katalog mebli miejskich oraz jednolity System Informacji Miejskiej. 

W celu przeciwdziałaniu lokalizowaniu w przestrzeni publicznej w sposób praktycznie dowolny i bez żadnych ograniczeń tablic i urządzeń reklamowych i aby w sposób harmonijny współgrały z otaczającą architekturą i krajobrazem wprowadzona została Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r., która na celu ma wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu, a która ponadto przyznaje radom gmin kompetencję do ustalania w formie samodzielnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Nysa (zwanych dalej Zasadami - Kodeksem Krajobrazowym).  

Przepisy umożliwiają ustalenie zakazu sytuowania ogrodzeń oraz określenia warunków i terminu dostosowania istniejących ogrodzeń do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale rady gminy. 

Uchwała ta nie spowoduje obciążenia budżetu gminy Nysa. Jednocześnie opłata reklamowa oraz kary pieniężne nakładane na podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały będą stanowiły dochód Miasta. 

To Roman Jabłoński, Architekt Miejski, ma szczególne zasługi dla stworzenia i wdrażania Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nysa. To także na Jego barkach spocznie zadanie konsekwetnego realizowania poszczególnych zasad niniejszego dokumentu. Jak dodaje, walka z nielegalnymi reklamami była dotychczas syzyfową pracą, a wprowadzany dokument pozwoli na kompleksową realizację założonego celu i jego skuteczne egzekwowanie. 

Po wejściu w życie Kodeksu Krajobrazowego będzie on stanowić prawo miejscowe na całym obszarze Gminy Nysa.

Zdjęcia ilovenysa.pl 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Urząd Miejski w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper