Przygotowania do "Akcji Zima"

W dniu 18 listopada 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Nysie odbyło się spotkanie przygotowujące do ?Akcji Zima?, które miało na celu wypracowanie wspólnych działań zabezpieczających potrzeby socjalno?bytowe osób bezdomnych i samotnych na terenie Gminy Nysa.

Akcja odbywa się cyklicznie od wielu lat.

Przedstawiciele jednostek w zakresie pomocy osobom bezdomnym sugerowali rozważenie utworzenia  w Nysie izby wytrzeźwień, bądź  ogrzewalni. Ponadto, podniesiona została potrzeba utworzenia dodatkowego etatu w noclegowni ? dyżurnego, który będzie nadzorował i monitorował sytuację w Noclegowni dla bezdomnych w godzinach popołudniowych. 

Przedstawiciel Policji ? Naczelnik wydziału prewencji ? Zbigniew Hazik podkreślił, iż funkcjonariusze najczęściej mają do czynienia z osobami nietrzeźwymi oraz na fakt konieczności natychmiastowego reagowania wobec takich osób, szczególnie w okresie zimowym. Naczelnik wydziału prewencji  zwrócił również szczególną uwagę na bardzo dobrą współpracę pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Nysie a Noclegownią dla bezdomnych w Nysie, prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną ?Parasol?.  Kierownik Noclegowni w Nysie ? Andrzej Murza  zapewnił o całorocznych przygotowaniach do okresu zimowego, w którym szczególnie unaocznia się problem osób bezdomnych. 

image  Powyższa kwestia zostanie przekazana przez Burmistrza na najbliższym konwencie wójtów i burmistrzów. Ustalono również podział kompetencji wobec osób bezdomnych, chorych, nietrzeźwych pomiędzy ZOZ Nysa, Policją i Noclegownią. 

Spotkanie miało na celu skoordynowanie działań oraz wymianę informacji dotyczących podejmowanych czynności w zakresie kompetencji wszystkich zaproszonych instytucji oraz przygotowanie na każdej płaszczyźnie jeszcze przed okresem zimowym, który ze względu na niskie temperatury jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych. 

image

image

 Anna Szynkarczyn

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

 Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper