Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Nysa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje III etap projektu w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2014 pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa”.

Uczestnicy w ramach projektu biorą udział w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych z zakresu rzemiosła ludowego, na których rozwijają i doskonalą swoje umiejętności oraz integrują się ze wszystkimi uczestnikami projektu. Prowadzony jest również cykl zajęć z psychologiem z zagadnień redukcji stresu oraz relaksacji. Zajęcia z psychologiem i terapeutami zajęciowymi mają na celu podniesienie samooceny uczestników projektu w kwestii relacji międzyludzkich oraz integracji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej, gdzie świadczyli wolontariat na rzecz schroniska oraz bezdomnych zwierząt. W ramach zajęć pomagali w jesiennych porządkach oraz opiekowali się zwierzętami w schronisku.

Projekt jest realizowany w okresie od 17 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Projekt skierowany jest do grupy 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, kobiety i mężczyźni z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku i zaburzeniami intelektualnymi w tym osoby upośledzone umysłowo wraz z członkami rodzin, którzy są mieszkańcami gminy Nysa.

Ośrodek Pomocy Społecznej

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper