Featured

Remont kościoła Wniebowzięcia NMP na Rynku Solnym

5 lipca członek Zarządu Powiatu Nyskiego Maciej Krzysik odwiedził plac budowy w kościele Wniebowzięcia NMP zlokalizowanym na Rynku Solnym, aby sprawdzić postęp niedawno rozpoczętych prac renowacyjno-konserwatorskich. Kościół ten, będący jednym z najważniejszych zabytków regionu, wymagał pilnych działań mających na celu zachowanie jego historycznej wartości oraz poprawienie stanu technicznego budynku...

Obiekt zostanie oddany do użytku 30 czerwca 2025 roku. Do tego czasu, równolegle zostaną zrealizowane dwa etapy renowacji:

Etap I remontu kościoła Wniebowzięcia NMP

- podstemplowanie sklepień piwnic,
- naprawę dachu i wzmocnienie więźby dachowej wraz z wymianą pojedynczych elementów konstrukcyjnych,
- wykonanie ściągów stalowych,
- wzmocnienie grzbietowej powierzchni sklepień nawy głównej,
- wymianę/naprawę podestów drewnianych nad sklepieniami empor i sklepieniami nawy głównej,
- odtworzenie instalacji odgromowej,
- odtworzenie instalacji oświetleniowej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna wartość I etapu wynosi: 2 964 200,94 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości: 2 904 324 ,08 zł.

Etap II remontu kościoła Wniebowzięcia NMP

- konserwację i odtworzenie stolarki okiennej na elewacji frontowej, elewacjach wież oraz 10 okien na elewacjach bocznych i tyle kościoła znajdujących się w pasie nad emporami,
-  renowację drzwi wejściowych do obiektu i drzwi wejściowych na balkon nad portykiem,
- konserwację i odtworzenie okiennic wież,
- remont elewacji frontowej, elewacji wież wraz z elewacją boczną od ul. Grodzkiej na szerokości wieży.

Zadanie jest dofinansowane w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Łączna wartość II etapu wynosi: 3 245 212,32 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości: 3 179 659,03 zł.
Władze Powiatu pragną, aby po remoncie kościół był nie tylko miejscem kultu religijnego, ale również atrakcją turystyczną, która przyciągnie odwiedzających z różnych zakątków kraju i zagranicy.
Szczegółowe informacje dostępne w naszym materiale.

https://www.facebook.com/watch/?v=1038822457600397

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper