Raport o stanie gminy Nysa za 2020 rok

Podczas sesji Rady Miejskiej (w dniu 18 czerwca br.) mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy Nysa. Trzeba zebrać co najmniej 50 podpisów...
 

Za coroczne przedstawienie Raportu Radzie Miejskiej, w terminie do 31 maja, odpowiada burmistrz Nysy, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca.

um nysa logoRaport o stanie gminy jest dokumentem podsumowującym wszystkie najważniejsze działania realizowane przez samorząd, jakie zostały podjęte w zeszłym roku. Dokument pozwala na kompleksową ocenę sytuacji gminy i jednocześnie stanowi istotne narzędzie służące do monitoringu oraz ewaluacji polityki rozwoju lokalnego. Ponadto, coroczne sporządzanie dokumentu, zapewnia gminie informacje umożliwiające analizę porównawczą stanu jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

Raport z punktu widzenia formalnego stanowi podstawę do przeprowadzenia w ramach sesji Rady Miejskiej debaty, a w jej konsekwencji głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi. Warto tu podkreślić, iż ważnym elementem w procesie tworzenia i przyjmowania raportu jest możliwość zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji związanych z dalszym rozwojem ich miejsca zamieszkania. Dzięki obligatoryjnej debacie nad raportem społeczność ma możliwość kontroli organów władzy samorządowej


RAPORT O STANIE GMINY NYSA ZA 2020 rok

{aridoc engine="google" width="100%" height="600"}images/doc/Raport_o_stanie_Gminy_Nysa_za_2020.pdf{/aridoc}

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper