Powiat Nyski realizuje program „Aktywny Samorząd”

Powiat Nyski kontynuuje realizację programu pn. „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie. Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące powiat nyski. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie realizuję program „Aktywny Samorząd”

PCPR nysa logo dW 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Adresaci programu mogą uzyskać:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (Obszar A);
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie przedmiotu dofinansowania, jak również pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (Obszar B);
  • pomoc w zakupie wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, protezy kończyny (conajmniej na III poziomie jakości), jak również pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) (Obszar C).
  • pomoc w pokryciu kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (Obszar D).

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków:

Moduł I od 01.03.2024r do 31.08.2024r

Moduł II (semestr letni) od 01.03.2024r do 31.03.2024 r

Moduł II (semestr zimowy) od 16.09.2024 r do 10.10.2024r

Terminy składania wniosków AS 2024

Nabór wniosków odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) lub w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa (pok. 106).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pfron.org.pl lub www.pcprnysa.pl.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper