180 000 zł dotacji dla nyskiej okulistyki

Damian Nowakowski wicestarosta nyski oraz Joanna Burska członek Zarządu  nyskiego podpisali z Arturem Kamińskim dyrektorem ZOZ w Nysie umowę, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Nyskiego w kwocie 180 000 zł na zakup urządzenia Angio OCT z przeznaczeniem na Oddział Okulistyczny Szpitala w Nysie...

Angio–OCT oka jest to szybka, nieinwazyjna i bezbolesna procedura diagnostyczna wykorzystująca obrazowanie optycznej tomografii koherentnej (OCT) do uzyskania szczegółowych informacji potrzebnych do prawidłowej oceny naczyń i mikrokrążenia w siatkówce oka. Umożliwiając obserwację najwcześniejszych zmian zachodzących w strukturach oka jest najnowocześniejszym narzędziem diagnostycznym niezbędnym do wczesnej diagnostyki i obserwacji postępu terapii w wielu chorobach.

Podpisanie umowy na zakup urządzenia Angio OCT  z przeznaczeniem na Oddział Okulistyczny Szpitala w Nysie.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper