Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nysie na Rynku Solnym odzyska swój blask

W poniedziałek, 25 marca, uroczyście został przekazany plac budowy na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem dwóch etapów prac renowacyjno-konserwatorskich i robót budowlanych w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nysie na Rynku Solnym...

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski przekazał symboliczne klucze na ręce Wykonawców - firmie Alta Sp. z o.o. z Wrocławia oraz firmie Sławomir Huzarewicz Goplan art z Warszawy. W wydarzeniu uczestniczyli również Damian Nowakowski wicestarosta nyski, Joanna Burska członek Zarządu Powiatu, Wiesław Cukier naczelnik Wydziału Inwestycji i Programowania oraz ks. Zbigniew Cieśla proboszcz parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

Etap I - Zakres prac obejmuje podstemplowanie sklepień piwnic, naprawę dachu i wzmocnienie więźby dachowej wraz z wymianą pojedynczych elementów konstrukcyjnych, wykonanie ściągów stalowych, wzmocnienie grzbietowej powierzchni sklepień nawy głównej. Zakres prac Etapu I będzie wykonywany przez firmę Alta Sp. z o.o. z Wrocławia.

Etap II - Zakres prac obejmuje konserwację i odtworzenie stolarki okiennej na elewacji frontowej, elewacjach wież oraz 10 okien na elewacjach bocznych i tyle kościoła znajdujących się w pasie nad emporami, renowacje drzwi wejściowych do obiektu i drzwi wejściowych na balkon nad portykiem, konserwację i odtworzenie okiennic wież, remont elewacji frontowej, elewacji wież wraz z elewacją boczną od ul. Grodzkiej na szerokości wieży. Zakres prac Etapu I będzie wykonywany przez firmę Sławomir Huzarewicz Goplan art z Warszawy.

Oba etapy robót realizowane będą równolegle. Planowany termin rozpoczęcia prac - 2 kwietnia br.

Na realizację zadania Powiat Nyski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja I i II, które wyniosło łącznie 7 000 000 złotych.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper