Kościół Piotra i Pawła w Nysie doczekał się remontu elewacji

27 marca br. podpisano umowę na remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków...

Remont z Rządowego Program Odbudowy Zabytków

Umowę między Gminą Nysa, a Parafią podpisali Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz oraz Ks. Piotr Burczyk. – Przygotowanie wstępnej dokumentacji przygotowaliśmy już w roku 2000 – mówi proboszcz parafii. – Pozyskane środki pozwolą na remont zachodniej elewacji łącznie z wieżami. To oczywiście tylko część naszych potrzeb w tym zakresie. 

Całkowita wartość inwestycji: 2 994 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 934 005,56 zł

Udział własny: 2,03%

Kwota udziału własnego: 60 794,44 zł

Nazwa zadania: Remont elewacji Kościoła P.W. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie od strony ul. Emilii Gierczak wraz z wieżami (bez kopuł)

Opis Inwestycji: Zakres obejmuje prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie sakralnym – Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 922/64 decyzją z dnia 30.05.1964 r. Zbudowany w XVII w. barokowy kościół murowany, jednonawowy z kaplicami i emporami po bokach oraz dwiema wieżami, o wysokiej wartości historycznej i artystycznej, zwany „perłą śląskiego baroku”. Podmiotem wnioskującym o dotację jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, ul. Bracka 18.

Prace będą prowadzone na elewacji zachodniej oraz wieżach, w tym:

  • – prace konserwatorskie przy elementach z granitu, piaskowca oraz marmuru: kompleksowa konserwacja elementów kamiennych ściśle wg wytycznych programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez OWKZ, decyzja nr 127/N/2022 z dnia 02.03.2022 r., oczyszczenie elementów z nalotów i uszkodzonych starych powłok;
  • – prace konserwatorskie przy elementach z zapraw: usunięcie wadliwych tynków wtórnych, impregnacja wzmacniająca oraz wklejenie odspojonych tynków pierwotnych, klejenie uszkodzonych elementów sztukatorskich, odsolenia, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja elementów sztukatorskich;
  • – prace konserwatorskie elementów drewnianych oraz z żelaza i stali, kompleksowa konserwacja elementów kamiennych ściśle według wytycznych programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez OWKZ, oczyszczenie elementów z nalotowi uszkodzonych starych powłok;
  • – obróbki blacharskie: wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej;
  • – roboty malarskie; farby fasadowe krzemianowe według wzornika kolorów po zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski;
  • – montaż i demontaż rusztowań;
  • – prace dokumentacyjne i inwentaryzacyjne.
  • Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 30.11.2024 r.

Promesa:  NR Edycja2RPOZ/2023/3354/PolskiLad

REDAKTOR: ANDRZEJ BABIŃSKI

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper