LVIII sesja Rady Powiatu w Nysie 28.03.2024 - ostatnia w kadencji

Za nami ostatnia, LVIII sesja Rady Powiatu w Nysie w tej kadencji. W porządku obrad nie zabrakło wzajemnych podziękowań za rzetelną i pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej...

Podczas sesji radni z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Wyczałkowskiego, wiceprzewodniczących Rady Marii Żukowskiej - Jacykowskiej oraz Danuty Korzeniowskiej, otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania. Warto podkreślić, kadencja trwała 5,5 roku i była najdłuższą kadencją w historii. Rada nie bała się podejmować trudnych i odpowiedzialnych decyzji na rzecz powiatu nyskiego. W trakcie bieżącej kadencji Rada Powiatu w Nysie odbyła 58 sesji, na których podjęto blisko 500 uchwał.

Miłym akcentem sesji były również życzenia złożone przez Zespół Pieśni i Tańca "Nysa" im. Czesława Orlopa. Dziękujemy bardzo!


LVIII sesja Rady Powiatu w Nysie odbyła się 28 marca 2024 r., o godz. 10.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie.

TRANSMISJA Z OBRAD

 Transmisja rozpocznie się w dniu 28.03.2024 r., godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD LVIII sesji Rady Powiatu w Nysie:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z LVII sesji.

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2023 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja
 • d) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie i sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz uchwalenia programu pomocy społecznej w Powiecie Nyskim,

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2023 r.,

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) przyjęcia zmian w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2023-2026”,
 • b) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Nyskiego do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”,
 • c) zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie,
 • d) zmiany uchwały nr LV/456/2023 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2023 r. dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
 • e) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2024 r.
 • f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2038.

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper