Konsultacje społeczne programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) do konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2024....

Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.)

um nysa logo1) Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2024.
2) Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2024 r., a zostaną zakończone w dniu 14.02.2024 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
3) Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4) Forma konsultacji
– pisemna papierowa poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego:
na stronie internetowej lub w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22 lub pokój 20 – parter,
– pisemna elektroniczna poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– pisemna poprzez wypełnienie i złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP
5) Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Kancelaria, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Nysie na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP
6) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15.

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz

Załączniki

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper