Sprostowanie dotyczące informacji w Wiadomościach Regionalnej Telewizji Opolskie w Nysie

W dniu 17.07.2014r. wiceburmistrz Nysy zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora i Redaktora Naczelnego Regionalnej Telewizji Opolskie w Nysie o opublikowanie sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji w Wiadomościach RTO z dnia 15 lipca 2014r....

Sprostowanie dotyczące informacji w Wiadomościach Regionalnej Telewizji Opolskie w Nysie

W dniu 17.07.2014r. wiceburmistrz Nysy Piotr Walach zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora i Redaktora Naczelnego Regionalnej Telewizji Opolskie w Nysie o opublikowanie sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji na temat zagospodarowania nyskiego rynku w Wiadomościach RTO z dnia 15 lipca 2014r.


image

 Przedwojenna zabudowa na nyskim rynku

 

PR. 0530.09.14                                                                                    Nysa, dnia 17.07.2014 r.

 

                                                                                              Marcin Miłkowski

                                                                                Dyrektor Regionalnej Telewizji Opolskie,

                                                                                          Redaktor Naczelny RTO

                                                                                               Nysa, ul Wałowa 7

 

Na podstawie art. 31a i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo Prasowe (Dz.U.Nr 5, poz. 24, ze zm.) uprzejmie proszę o opublikowanie w wiadomościach RTO sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w Wiadomościach RTO z dnia 15 lipca 2014r. w materiale Pana Fabiana Miszkiela na temat zagospodarowania nyskiego rynku.

Nieprawdziwe i nieścisłe jest zdanie: ?Władze Nysy zabierają Rynek mieszkańcom, w ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został przetarg na trzy działki w sercu miasta. Inwestor ma na nim wybudować m.in. parking? ? władze nie zabierają mieszkańcom Rynku, a jedynie zamierzają oddać w użytkowanie wieczyste 3 działki, w ubiegłym tygodniu nie został rozstrzygnięty przetarg, a miało miejsce otwarcie ofert, inwestor ma wybudować budynek z podziemnym parkingiem nawiązujący do przedwojennej zabudowy.

Nieprawdziwe i nieścisłe jest zdanie: ?mało tego, że Gmina nie chce wydać zgody na rozpoczęcie budowy przy ul. Kolejowej to pozbawiają seniorów miejsca, gdzie mogą się spotykać? ? Gmina Nysa ani burmistrz Nysy nie wydaje zgody na rozpoczęcie jakiejkolwiek budowy, tylko Starosta Nyski. Gmina nie pozbawia seniorów miejsca, gdzie mogą się spotykać. W planie zagospodarowania Rynku są wyznaczone tereny zielone oraz mała architektura, czyli np. ławeczki. 

 

Nieprawdziwe jest zdanie: ?Ciężko rozumieć rację jakimi kierowała się Burmistrz Nysy ogłaszając przetarg na sprzedaż gruntu w rynku? -  Burmistrz Nysy ogłosiła ?przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanej o powierzchni łącznej 2570 m2 położonej w Nysie w rejonie ulicy Rynek?, a nie sprzedaż własności.

 

Nieprawdziwe i nieścisłe jest zdanie: ?Nie sposób pojąć czyje interesy reprezentuje władza nie licząc się z głosami wyborców skoro jednemu inwestorowi pozwala się zabudować i szpecić starówkę, a innemu zabronić budowy galerii handlowej? ? Inwestor na Rynku może budować obiekt nawiązujący do dawnej historycznej zabudowy, bo pozwala mu na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, budowa galerii handlowej przy ul. Kolejowej nie jest możliwa ponieważ nie pozwalają na to Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Nysy nie wydaje zgody na budowę galerii handlowej.

                                                                                                Wiceburmistrz Nysy

                                                                                                       Piotr Walach

 

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper