Rewitalizacja krajobrazu kulturowego ? szanse i zagrożenia

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie organizują konferencję naukową on-line, która będzie poświęcona działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego pod nazwą: ?Rewitalizacja krajobrazu kulturowego ? szanse i zagrożenia?...

Konferencja odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Wojewody Opolskiego, Starosty Nyskiego oraz Burmistrza Nysy. Jej celem jest przedstawienie zagadnień związanych z genezą i przekształceniami krajobrazu kulturowego oraz problematyką rewaloryzacji i rewitalizacji krajobrazu, a także metodami jego ochrony.

Dla dziennikarzy ok. godz. 11.00 będzie możliwość przeprowadzenia wywiadów w budynku PWSZ w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5 (sala 14C):

  • ? Elżbieta Molak ? Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • ? prof. Przemysław Malinowski ? Rektor PWSZ w Nysie
  • ? Anna Opałka ? Kierownik Centrum Badawczo ? Edukacyjnego Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny przy PWSZ w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper