Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 6.12.2023

Z informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 6 grudnia 2023 r. wynika, że wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu...

Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

logo smogRegionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 05.12.2023 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiecie nyskim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 100,8 µg/m3.

Prognozuje się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania w dniu 06.12.2023 r. na terenie powiatu nyskiego.

Treść wydanego komunikatu – kliknij tutaj.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej: Ocena powietrza – Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8).

Biuro Bezpieczeństwa, Urząd Miejski w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper