Projekt ,,Aktywność i kreatywność? ? zobacz efekty pracy

Dnia 28 listopada 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. ,,Aktywność i kreatywność??. Projekt był finansowany z Gminnego Programu......

Projekt był finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z programu skierowanego do rodzin  z problemem uzależnień i przemocy - mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Projekt skierowany był do 30 osób - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Projekt był realizowany od czerwca do listopada 2015r. Koordynatorem projektu był Lider Klubu Integracji Społecznej,  Bożena Szlempo.

 

image image

 

Zadaniem projektu było usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrażającymi lub podlegającymi wykluczeniu społecznemu przez zwiększenie szansy na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej w celu osiągnięcia, własnym staraniem, samodzielności ekonomicznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po 10 osób, dobrane pod względem zainteresowań i umiejętności beneficjentów.

 

Praca z uczestnikami projektu, przebiegała w ramach następujących obszarów:

  • warsztaty z doradcą zawodowym,
  • warsztaty dot. prowadzenia własnej działalność gospodarczej, tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
  • warsztaty z psychologiem,
  • warsztaty terapeutyczne dot. uzależnień,
  • warsztaty aktywności sportowej, 
  • wizyta studyjna (spółdzielnia socjalna Byczyna),
  • warsztaty twórcze (rękodzieła, techniczne),

 

Aktywność i kreatywność w tytule projektu miał za zadanie  rozbudzanie i rozwijanie drzemiącego potencjału w każdym człowieku. Działania w ramach KIS były szczególnie ukierunkowane na wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększenie kompetencji z zakresu zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem jak również zwiększenia szansy na podjęcie aktywności zawodowej, społecznej.

 W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy przeprowadzili całkowitą metamorfozę sali Klubu Integracji Społecznej pomalowali salę KIS następnie uczestnicy wykonywali różne rękodzieła oraz ozdoby szwalnicze.

 

Nasze arcydzieła zostawały w ilości 140 ,przekazane działowi usług opiekuńczych gdzie dalej zostaną wręczone podopiecznym   w ramach upominków Świątecznych, oraz 10 upominków zostanie przekazanych wolontariuszom świadczącym pomoc na rzecz seniorów. 

Pozostałe ozdoby przekazane zostaną na kiermasz który zorganizowany zostanie w Gimnazjum nr 1 w Nysie w dniu 17 grudnia 2015 roku na rzecz ucznia Mateusza Palzera w celu finansowego wsparcia  w walce z nowotworem. Rezultatem naszych działań było również podjecie przez siedmiu uczestników zatrudnienia w różnych miejscach pracy jak również kontynuacja przez część beneficjentów spotkań w Klubie Integracji Społecznej.

 

image image

 

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej  stanowiły jednocześnie grupę wsparcia którą kontynuujemy  oraz zapraszamy wszystkie chętne osoby spoza projektu które potrzebują takiego wsparcia. Podobne przeżycia, oraz świadomość że nie jest się pozostawioną samemu, pomoże w przyszłości radzić sobie w sytuacji, która wydawałaby się bez wyjścia. Projekt pokazał, że zmieniając swoje zachowanie, nawyki, przyzwyczajenia można zobaczyć inne alternatywy co stanowi ważną rolę we wprowadzeniu istotnych zmian życiowych.

  

Opracowanie: Klub Integracji Społecznej

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper