Pierwsze efekty pracy Architekta Miejskiego

Rozpoczęły się kompleksowe działanie związane z polityką przestrzenną miasta...

Od dłuższego czasu, na łuku drogi prowadzącym do Pasażu Handlowego przy ul. Zwycięstwa, na działkach należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich, zamontowane były nielegalne reklamy. Dzięki skoordynowanym działaniom Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Architekta Miejskiego udało się dotrzeć do właścicieli niniejszych nośników reklam i doprowadzić do skutecznego uprzątnięcia tego terenu. W stosunku do właścicieli ostatnich bannerów (widocznych na zdjęciu) zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem.

 

image

 Teren przed uprzątnięciem

 

image

Teren po uprzątnięciu

  Architekt Miejski informuje również o możliwości zgłaszania do Urzędu Miejskiego podobnych miejsc, miejsc którymi powinien zająć się priorytetowo wedle życzenia mieszkańców.
  Apeluje również do właścicieli obiektów reklamowych o uprzątnięcie ich, aby uniknąć związanych z tym konsekwencji karnych.

Jednocześnie informujemy, że na ulicy Prudnickiej i Celnej odbyły się działania prewencyjne, które miały na celu usunięcie z przestrzeni miejskiej nielegalnie ustawionych potykaczy. Dzięki kampanii informacyjnej prowadzonej przez Straż Miejską przy współudziale Architekta Miejskiego usunięto już 22 obiekty. Niniejsze działania zostaną poszerzone o kolejne ulice śródmieścia. Informujemy ponadto o zakazie ustawiania nowych potykaczy we wskazanym rejonie.

 

image

 Roman Jabłoński - Architekt Miejski

 

Główną rolą i sferą zadań Romana Jabłońskiego jest kompleksowe działanie związane z polityką przestrzenną miasta, począwszy od analiz poprzez wskazywanie zagrożeń i wykluczeń aż po wytyczanie kierunków zmierzających do planowego, zrównoważonego rozwoju miasta. Zadaniem Architekta będzie zatem m.in. powołanie Parku Kulturowego, rewitalizacja rynku nyskiego czy ważna edukacja i informacja w zakresie architektury i przestrzeni publicznej miasta.

 

 

Wydział Komunikacji SpołecznejUrząd Miejski w Nysie

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper