OPS realizuje program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ..."

OPS w Nysie przystąpił do realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Została podpisana deklaracja współpracy między OPS a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej....

W dniu 17 lipca 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do realizacji zadania publicznego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” edycja 2014  pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa”. Na etapie przygotowywania projektu została podpisana deklaracja współpracy między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej.

 

Okres realizacji zadania: 17 lipca 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

Całkowita wartość projektu: 41.457,50 zł

Dofinansowanie z MPiPS: 33.000,00 zł

Środki własne OPS Nysa (w tym wkład o osobowy) - 8 457,50 zł

 

W projekcie uczestniczyło 20 osób: 9 kobiet i 11 mężczyzn. Frekwencja udziału w zajęciach wyniosła - 89,5%. Wspólna praca terapeutów, psychologów oraz osób uczestniczących w projekcie przyczyniła się do nabycia nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego poprzez odpowiednią motywację, wzrost samooceny i asertywności. Dzięki aktywnemu spędzaniu czasu została podniesiona sprawność fizyczna uczestników oraz zostały pokazane możliwości spędzania wolnego czasu w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych nie tylko w domu, ale również poza nim. Uczestnicy projektu mogli integrować się ze środowiskiem lokalnym, w którym nie tylko osoby „zdrowe” mogą wiele ofiarować niepełnosprawnym, ale niepełnosprawni mogą czymś obdarować i zainspirować osoby „zdrowe”.

   Projekt został napisany dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu naszej Gminy. Beneficjentami projektu była grupa 20 osób w wieku 18-60 - kobiet i mężczyzn wraz z członkami rodzin, którzy są mieszkańcami naszej gminy.

  Cel główny projektu „Wsparcie uczestników projektu razem z rodzinami w przezwyciężeniu ich trudniej sytuacji życiowej”. Powyższy cel został zrealizowany poprzez:

1)        Zajęcia z dramatoterapii,

2)        Wyjazd integracyjny uczestników projektu i ich rodzin,

3)        Zajęcia z podstaw obsługi komputera,

4)        Wspólne zajęcia na krytym basenie,

5)        Zajęcia z zakresu rzemiosła ludowego,

6)        Cykliczny wolontariat świadczony na rzecz zwierząt,

7)        Zajęcia z psychologiem,

8)        Wyjście integracyjne do kina i na kręgielnię.

 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Koordynator projektu Mariusz Pańczyszyn

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper