Konsultacje społeczne Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Burmistrz Nysy zaprasza wszystkich zainteresowanych w tym: mieszkańców Nysy, organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców do udziału w konsultacjach społecznych związanych z projektem  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nysa na lata......

2008 11 B Jadwigi 03mKonsultacje społeczne związane są z projektem  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nysa na lata 2018?2021. 

  1. I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nysa na lata 2018-2021.

  1. II. Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od 11 do 22 września 2017 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od ich zakończenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie

  1. III. Adresaci konsultacji

Opinie, uwagi oraz propozycje mogą składać  wszyscy zainteresowani.

  1. IV.  Formy konsultacji

Konsultacje odbywają się w następujących formach:  

1) pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza i/lub ankiety dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie w wersji elektronicznej lub w Urzędzie Miejskim w Nysie w pokoju 107 (I piętro) w wersji papierowej,

2) pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie elektronicznej na adres: .

  1. V. Miejsce konsultacji

Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 (parter), adres poczty elektronicznej:

  1. VI. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków, pokój 207 ? II piętro.

W załączeniu:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper