Bon wychowawczy wprowadzony!

Dyskusja nad polityką prorodzinną i wprowadzenie bonu wychowawczego to najważniejsze punkty dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Nysie. Radni większością głosów wprowadzili tzw. bon wychowawczy,...

Teraz cała Polska patrzy na Nysę, by sprawdzić skuteczność bezprecedensowego rozwiązania. - To nie jest zabieg PR-owy, chodzi o to, aby zadbać o kolejne pokolenia. ? powiedział podczas sesji Burmistrz Kordian Kolbiarz.

  

Decyzją Rady Miejskiej 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od rozpoczęcia 13 miesiąca życia do ukończenia 6 roku życia, mają dostawać od początku przyszłego roku rodziny z gminy Nysa.

W ten sposób Nysa jako pierwsze miasto w kraju wprowadza tego typu dodatek na dzieci. - Musimy wykonywać działania niebanalne i nietuzinkowe, jeśli chcemy być na mapie demografii Polski miejscem, w którym dzieci się wreszcie rodzą, a co więcej ? młodzi nie uciekają - argumentuje Kordian Kolbiarz. - Musimy zrobić coś, co wykracza poza niestandardowe działania. Wspieramy tych, którzy są obecnie najbardziej dyskryminowani na rynku pracy i na rynku usług społecznych w ogóle. 

https://youtu.be/kVwzaEO0rJw

image

image

 image

  Głosowanie poprzedziła dyskusja dotycząca poszczególnych zapisów regulaminu i poprawek naniesionych przez radnych. Piotr Smoter miał obawy odnośnie budżetu ? ponieważ najpierw przedstawiono projekt uchwały dotyczący wprowadzenia bonu, a nie projekt budżetu na 2016 rok. Radny Łukasz Bogdanowski zaznaczył, że jego zdaniem działania w sprawie bonu ?są spóźnione przynajmniej o 15 lat? i trzeba patrzeć na problem długoterminowo. Bogdanowski dodał również, że w pełni rozumie politykę Burmistrza, która obecnie zakłada wprowadzenie bonu od drugiego dziecka. Z kolei Danuta Wąsowicz-Hołota podzieliła wątpliwości części radnych co do terminów procesowania bonu - nie mniej przyznała, że jest to słuszna idea i jest ?za?. 

Na pytania radnych odpowiedzi udzielił Burmistrz Kordian Kolbiarz - który przypomniał, że dyskusje w sprawie bonów trwały od ponad roku. Ponadto, jak zaznaczył Burmistrz ? jesteśmy pionierami jeśli chodzi o wprowadzenie bonu, więc oczekiwania iż będzie to dokument idealny są złudne. Oprócz bonu na przyszły rok Gmina planuje uruchomienie programu budowy mieszkań niskoczynszowych oraz rozruch FSD pod prywatną działalność. Rząd Prawa i Sprawiedliwości również przymierza się do wprowadzenia podobnego bonu i jak dodał włodarz miasta ? trzeba będzie robić wszystko, aby utrzymać przy tym nasz bon, co będzie stanowiło wyróżnik Nysy na mapie Polski.  

Mimo zastrzeżeń, większość Rady Miejskiej opowiedziała się za rozwiązaniem dobrym dla naszej gminy, choć podkreślano, że wiele spraw należy w przyszłości dopracować, aby świadczenie pieniężne otrzymały osoby niespełniające wprowadzonych dziś kryteriów. 

Koszt wprowadzenia bonów dla rodzin to trzy miliony złotych, które zostaną wydatkowane z przygotowywanego budżetu gminy na przyszły rok.  image

image

image

image

 

 Urząd Miejski w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper