Raport o stanie gminy Nysa za 2022 rok

Burmistrza Nysy 31 maja 2023 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Nysie „Raport o stanie Gminy Nysa za 2022 rok”...

 

um nysa logoRaport o stanie gminy jest dokumentem podsumowującym wszystkie najważniejsze działania realizowane przez samorząd, jakie zostały podjęte w zeszłym roku. Dokument pozwala na kompleksową ocenę sytuacji gminy i jednocześnie stanowi istotne narzędzie służące do monitoringu oraz ewaluacji polityki rozwoju lokalnego. Ponadto, coroczne sporządzanie dokumentu, zapewnia gminie informacje umożliwiające analizę porównawczą stanu jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

Raport z punktu widzenia formalnego stanowi podstawę do przeprowadzenia w ramach sesji Rady Miejskiej debaty, a w jej konsekwencji głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi. Warto tu podkreślić, iż ważnym elementem w procesie tworzenia i przyjmowania raportu jest możliwość zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji związanych z dalszym rozwojem ich miejsca zamieszkania. Dzięki obligatoryjnej debacie nad raportem społeczność ma możliwość kontroli organów władzy samorządowej.


Raport o stanie Gminy Nysa za 2022 r.

(obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper