Porządek obrad LXXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie 5.12.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 5 grudnia 2023 r., o godz. 8.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15...

Porządek LXXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie 

  1. um nysa logoOtwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. Podjęcie apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeciwko likwidacji bezpośredniego połączenia kolejowego relacji Nysa – Wrocław, jak również apelu do Rady Powiatu w Nysie o poparcie powyższego sprzeciwu wobec likwidacji ww. połączenia
  3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039
  4. Zakończenie obrad

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper