Oliwia Stężalska naszą reprezentantką w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Opolskiego

Oliwia Stężalska, mieszkanka Biechowa w gminie Pakosławice, została wyróżniona zaszczytną funkcją członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego. To wyjątkowe osiągnięcie dla młodej działaczki, która teraz będzie miała możliwość wniesienia swojego głosu w sprawy dotyczące młodzieży i jej społeczności na szczeblu wojewódzkim...

Starosta nyski Daniel Palimąka również dostrzegł potencjał w młodych liderach i zadeklarował powstanie Młodzieżowej Rady Powiatu. Wyraził chęć współpracy z taką radą, szczególnie w kontekście konsultacji dotyczących inwestycji związanych z młodzieżą i szkołami. Jest to ważny krok w kierunku włączania młodych ludzi w procesy decyzyjne i umożliwiania im realnego wpływu na lokalne sprawy.

Według zapowiedzi, pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Powiatu odbędzie się we wrześniu bieżącego roku. To wydarzenie z pewnością stanie się platformą do wymiany pomysłów i nawiązania owocnej współpracy między młodymi radnymi a władzami powiatu. Inicjatywa ta może przynieść wiele korzyści, zarówno dla młodzieży, jak i dla całej społeczności lokalnej, promując aktywne obywatelstwo i zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper