Dwie szkoły - czas wolny uczniów

Jedną z najstarszych nyskich szkół było Gimnazjum Męskie ulokowane w 1945 r. w budynku ?Carolinum?. W nastepnym roku powstało Liceum Ogólnokształcące, a w 1948 r. dołączono jeszcze szkołę podstawową. Jedną z pierwszych organizacji młodzieżowych, które zaczęły działać w nyskich szkołach był Związek Harcerstwa Polskiego...

W latach czterdziestych w szkołach podstawowych działały następujące organizacje młodzieżowe: Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, koła Odbudowy Warszawy, koła Społecznego Funduszu Odbudowy Szkół, Liga Lotnicza, Liga Morska, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Samorząd Uczniowski.

7 p LO+SP7 uczniowie free a

7 p LO+SP7 uczniowie free b

7 p LO+SP7 uczniowie free c

2020 stopka

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper