Zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która wprowadziła ważne zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów....

Zgodnie z art.  83f ust. 1 pkt. 3a zezwolenie nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Należy zauważyć, że przepis ten na chwilę obecną nie obowiązuje na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym, na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz na terenach wpisanych do rejestru zabytków (indywidualnie lub jako układ urbanistyczny). W przypadku terenów wpisanych do rejestru zabytków właściwym organem do wydania zezwolenia jest Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper