Prace nad uchwałą w sprawie parku kulturowego

29 września br. miało miejsce pierwsze organizacyjne spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. wypracowania koncepcji i założeń projektowanego „Parku Kulturowego Twierdza Nysa”.

Zespół Zadaniowy został powołany na podstawie zarządzenia 427/2015 Burmistrza Nysy z dnia 16 września 2015 r.

 

 W czasie spotkania Doradca Burmistrza Nysy ds. Rewitalizacji i Parku Kulturowego - Anna Włodarczyk - przedstawiła wstępnie opracowane granice Parku Kulturowego Twierdza Nysa oraz kwestie związane z funkcjonowaniem PKTW. Zastanawiano się m.in. nad opracowaniem nowych lokalizacji nośników informacji wizualnej. W tej sprawie trwały wcześniej prace w terenie z przedstawicielem Nyskiego Domu Kultury.

Członkowie Zespołu zobowiązali się do pracy nad wyznaczeniem nowych miejsc na słupy i tablice ogłoszeniowe także poza granicami Parku. Zmiana ich miejsca przeznaczenia oraz wymiana słupów i tablic na nowe przyczyni się do poprawy estetyki miasta. 

 

image

    Doradca Burmistrza Nysy ds. Rewitalizacji i Parku Kulturowego - Anna Włodarczyk opracowała wcześniej park kulturowy w Krakowie

  

Zanim przygotowywany projekt uchwały trafi na posiedzenie Rady Miejskiej w Nysie, granice Parku Kulturowego musi zatwierdzić Wojewódzki Konserwator Zabytków, Iwona Solisz.

 Przypomnijmy, że w Polsce obowiązują już dwie uchwały dotyczące parków kulturowych, w Krakowie od czerwca 2012 roku oraz od tego roku we Wrocławiu. 

image

 image

 

 Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

Urząd Miejski w Nysie

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper