Niecodzienna akcja ekologiczna

22. kwietnia 2016r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie wzięli udział w niecodziennej akcji ? sprzątaniu nadbrzeża rzeki Nysy Kłodzkiej w związku z Międzynarodowym Świętem Ziemi....

sp1 nysaInicjatorami tego przedsięwzięcia były Firmy, które realizują w naszym mieście projekt pn. ,,Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ?etap I? ? tj. Główny Inwestor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Jednostka Realizująca Projekt Nysa oraz Generalny Wykonawca Robót ? PORR Polska Infrastructure S.A. Warszawa, przy udziale Miasta i Gminy Nysa, Straży Miejskiej w Nysie i Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. 

Do akcji uczniowie przygotowywali się wcześniej w szkole,  rozmawiając  na lekcjach o konieczności  ochrony środowiska naturalnego człowieka, o osobliwościach ekosystemów jakimi są rzeka i jezioro.  Wicedyrektor  szkoły  Grażyna Hałajewska przygotowała prelekcję oraz prezentację na temat "Jak ludzie chronią się przed powodziami?? 

W dniu akcji na placu byłej FSD spotkaliśmy się z przedstawicielami RZGW we Wrocławiu i  PORR, którzy podczas krótkiej prezentacji multimedialnej opowiedzieli uczniom o inwestycjach, które realizują w Nysie tj. o przebudowie i udrożnieniu przeciwpowodziowym rzeki Nysy Kłodzkiej, o budowie i modernizacji niezbędnych obiektów na rzece i jeziorze ? m.in.  jazów i przepławki dla ryb. Przedstawiciel  PZW w Opolu opowiedział uczniom o gatunkach ryb żyjących w Jeziorze Nyskim i rzece Nysie Kłodzkiej, a inspektor BHP przypomniał o zasadach jakie powinny obowiązywać podczas sprzątania brzegów rzeki. 

Każdy z uczestników akcji otrzymał od Firmy PORR zestaw małego ekologa: czapeczkę i kamizelkę odblaskową , rękawice i worki na śmieci, co przyjęte zostało przez dzieci z ogromną radością. Po wspólnych zdjęciach i nagraniach z drona udaliśmy się na wyznaczone rejony  sprzątania, wspierani ochroną Pracowników PORR oraz funkcjonariuszy straży miejskiej.

 

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do walki ze śmieciami, nawet w pewnym momencie trzeba było dowieźć dodatkowe worki.  Nad rzeką pojawiły się tabliczki z napisem: TWOJE ŚMIECI POZBIERAŁY DZIECI z SP nr 1 w Nysie.

 

Dużą atrakcją dla dzieci podczas trwania akcji było zwiedzanie jazu nr I / tzw. tamy wojskowej/ i jazu nr II / elektrowni przy moście Bema/ . Nasi uczniowie, oprowadzani przez Pracowników PORR, jako pierwsi mieszkańcy miasta mieli okazję wejść na teren hydrobudowy i poznać tajniki tych szczególnych inwestycji.

Na koniec akcji ponownie spotkaliśmy się  na placu byłej FSD. Po słodkim poczęstunku i krótkim odpoczynku odbył się quiz sprawdzający wiedzę uczniów związaną z inwestycjami prowadzonymi na rzece Nysie Kłodzkiej, Jeziorze Nyskim oraz z działaniami człowieka związanymi z zapobieganiem powodziom . Udzielenie poprawnej odpowiedzi było nagradzane bardzo atrakcyjnymi upominkami sponsorowanymi przez Firmę PORR.

 

 

Ale najbardziej sympatycznym zaskoczeniem dla uczniów, nauczycieli i dyrekcji było przekazanie szkole przez Dyrektora Projektu ds. Technicznych Firmy PORR p. Henryka Wolffa kamery  Panasonic - w nagrodę za zaangażowanie dzieci w akcję i solidne wysprzątanie wyznaczonych im terenów nad brzegiem rzeki. 

Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marcin Pawełczyk  działając w imieniu Dyrektora RZWG przekazał na ręce dyrektorki szkoły cyfrowy aparat fotograficzny FUJIFILM oraz mnóstwo materiałów promocyjnych Firmy ? jak podkreślił - w dowód uznania za włożony wysiłek oraz postawę obywatelską młodzieży w akcji uprzątnięcia nabrzeża Nysy Kłodzkiej. 

Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły jednogłośnie stwierdzili, że w tak dobrze przygotowanej i przeprowadzonej akcji, której towarzyszyło tak wiele atrakcji i dzięki której uczniowie i placówka otrzymała tak wiele nagród, moglibyśmy uczestniczyć przynajmniej raz na miesiąc! 

Organizatorom akcji sprzątania nadbrzeża Nysy Kłodzkiej ? terenu objętego przedsięwzięciem, przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic wraz z istniejącymi budowlami?  i  Darczyńcom  serdecznie dziękujemy!

 

Informacja - SP1 w Nysie

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper