Zaproszenie NGO do konsultacji społecznych

 

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2023...

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. 1327 ze zm.) do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2023...

  • Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2023.

  • Harmonogram konsultacji

Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2023 r., a zostaną zakończone w dniu 16.02.2023 r.  Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

  • Adresaci konsultacji

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

  • Forma konsultacji

? pisemna papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22lub pokój 20 ? parter),

? pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Miejsce konsultacji

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15, pokój 20 lub 22 parter, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15.

Zaproszenie do konsultacji spoBecznych

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper