Międzynarodowa konferencja naukowa na nyskiej PANS

Jacob Böhme – Wirkung, Rezeption, Kontexte. Moderne und Postmoderne to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która będzie miała miejsce w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w dniach 16-17. 11.2023 r.Konferencja poświęcona była analizie wpływu dzieła Jacoba Böhme (1575-1624), śląskiego filozofa, teozofa i mistyka, na kulturę współczesną...

Konferencja poświęcona jest analizie wpływu dzieła Jacoba Böhme (1575-1624), śląskiego filozofa, teozofa i mistyka, na kulturę współczesną. Nowatorstwo Böhmego uwidacznia się w dynamicznym i dialektycznym przedstawieniu Boga oraz natury, oryginalnym ujęciu problematyki zła, wolności, tolerancji religijnej, braterstwa oraz „powtórnych narodzin”. Koncepcja Jacoba Böhme inspirowała największych europejskich myślicieli, poetów i wizjonerów: Angelusa Silesiusa, Novalisa, Hegla, Schellinga, Blake’a, Mickiewicza, Sołowiowa, Bierdiajewa, Heideggera i Miłosza. W trakcie konferencji referaty wygłoszą specjaliści w zakresie filozofii, literaturoznawstwa, teologii, germanistyki, religioznawstwa oraz kulturoznawstwa, reprezentujący zagraniczne i krajowe ośrodki naukowe: m. in. University of Amsterdam, University of Arizona, Internationale Jacob Böhme Gesellschaft, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, University of Turin, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Instytutu Myśli Józefa Tischnera oraz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie.

Z myślą o społeczności lokalnej zaplanowano wydarzenia towarzyszące w Powiatowym Muzeum w Nysie: projekcję filmu „Jakob Böhme, życie i twórczość”, prelekcję pt. „W kręgu pogranicza historycznego Śląska oraz pogranicza wyznań”, koncert muzyki barkowej oraz wystawę reprodukcji miedziorytów ilustrujących XVIII-wieczne wydania dzieł Böhmego.

Konferencja realizowana jest w ramach programu „Doskonała Nauka”, a partnerami  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie są: Internationale Jacob Böhme Gesellschaft, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz Muzeum Powiatowe w Nysie. Konferencję patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Opolskiego.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI POD NAZWĄ „DOSKONAŁA NAUKA”

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper