Awans Pauliny Tabaszewskiej, uczennicy nyskiego Ekonomika do etapu centralnego

23 lutego 2024 r. w Opolu w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy odbyła się XI edycja konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Uczestniczyło w nim 43 uczniów z 23 placówek oświatowych z terenu województwa opolskiego...

Konkurs jest realizowany pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. Nasz powiat reprezentowały uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie: Paulina Tabaszewska oraz Klaudia Szewczyk - laureatki szkolnego etapu konkursu organizowanego przez p. Magdalenę Siemiątkowską. Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp, opracowanego przez Okręgową komisję konkursową. Test wiedzy składał się z 35 pytań, na którego rozwiązanie uczniowie mieli 35 minut.

III miejsce i awans do etapu centralnego zdobyła Paulina Tabaszewska, której opiekunem jest Pani Magdalena Siemiątkowska. Laureaci z rąk Pani Anny Kołodziej p.o. Okręgowego Inspektora Pracy oraz członków komisji konkursowej odebrali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Uczennica z naszego powiatu będzie reprezentować Opolszczyznę w finale ogólnopolskim. Zgodnie z regulaminem konkursu etap centralny konkursu zostanie przeprowadzony przez Głównego Inspektora Pracy, nie później niż do 30.04.2024 r.

III miejsce i awans do etapu centralnego zdobyła Paulina Tabaszewska,  której opiekunem jest Pani Magdalena Siemiątkowska.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper